ETICA DEL DEPORTE, DE GUILLEM TURRÓ.Aquest no és un llibre de cites, tot i que hi son abundants. Tampoc és un llibre de text, tot i que podria / hauria de ser lectura obligatòria per als professionals de l’esport.

La seva lectura posa en solfa l’ambivalència del títol, i obliga a prendre’n consciència, per mitjà de cites  o d’exemples actuals i del passat mostra en la mateixa mesura: la manca, o millor dit la pèrdua, d’ètica i de valors de l’esport actual i els seus valors ètics i morals fundacionals i ancestrals.

Amb aquestes premisses la lectura no us deixarà indiferents.Us reconeixereu segur a un dels dos costats de la balança. Jo ho he fet (per convicció o per deformació professional, qui sap ?). Però més enllà d’una o altra identificació, la virtut del text és que reclama un fet, un be més aviat escàs actualment: LA COHERÈNCIA en relació a la posició adoptada.

 

En una primera fase com es veu, cal fer-se una composició de lloc que no és altra que l'esport és reflex de la societat. Per tant coherència i no ingenuïtat.

Que hi ha una norma a la societat és una evidència, però també i més important crec hi ha una ètica i una moral social que és a la que s'apel·la a aquesta cita.


Davant d'una societat plural i complexa que es regeix de la manera que s'ha exposat es defineixen dos models d'esport contraposats i fins i tot antagònics. Als que podem alinear-nos però amb coherència del que donen i del que treuen cada un d'ells.

A pesar de l'antagonisme radical dibuixat anteriorment, es dibuixa s'insinua, fins i tot es proposa un nexe d'unió, un punt de trobada entre les dues. Segurament és la resposta coherent a la pèrdua de valors d'un tipus d'esport esmentada al principi.

Donant una volta més al raonament, reconeixent els dos extrems als quals és lícit ( amb coherència situar-se ) apareix un altre element aglutinador: apreciar i valorar el que es fa i reconèixer d'on ve. Més quan en alguns casos et dona de menjar o en altres et fa milionari.

 

  

Aquests dos fragments ens situen a un extrem de la balança, més concretament el segon és un clar exercici de la coherència reclamada. Això si de manera molt radical, com d'altra banda radicals son els plantejaments i fins i tot les accions de l'esport ultra-competitiu, per tant potser és coherent ?


Aquests dos darrers fragments ens porten al costat contrari, al vessant educatiu que pot tenir la pràctica esportiva amb dos exemples magnífics de les possibilitats ètiques, morals i de valors de l'esport. Per la coherència reiteradament esmentada, jo i crec que qualsevol que es dediqui a la vessant educativa de l'esport hauria de tenir molt present.

SEGURAMENT M'HE EXCEDIT AMB ELS FRAGMENTS, VOLDRIA QUE S'INTERPRETÉS COM UN SENYAL D'ADMIRACIÓ. PUC ASSEGURAR QUE EL LLIBRE DONA MOLT I MOLT MÉS A PESAR DE L'EXTENSA SELECCIÓ. I PER DESCOMPTAT EL RECOMANO.

A mode de conclusió el text m'ha servir per confirmar per l'esmentat reflex que l'esport és de la societat que:
El principal problema de l'educació esportiva actual és que els contravalors ( no es poden anomenar d'altra forma ) d'un tipus d'esport: espectacle, d'elit, ultracompetitiu no sols li son propis, sinó que els exporta a altres tipus de pràctica: l'educativa, la de la salut o la recreativa. Convertint-se no sols en una característica sinó amb una veritable plaga. I això és una gran incoherència.Etiquetes de comentaris: ,