Esport i competències.


Que un esport és un contingut propi de l’EF ( sigui del curs que sigui ) està fora de tota discussió. 
Grup de 2n d'ESO, en plana pràctica de l'handbol a la sessió d'EF.

Temps mort a l'handbol, per corregir accions d'un partit.
Exercici globalitzador del treball defensiu ( una de les correccions necessàries )
                                                                                                                                                               

Que la pràctica esportiva a l’àmbit educatiu ( curricular ) a més dels estrictament motrius ( tècnica, tàctica ... ) te valors relacionats amb les actituds i l’educació emocional és també una evidència.

En aquest context, si és la prioritat del docent ? Que ho és. Davant el creixent protagonisme de les anomenades competències* cal establir una fórmula de comprovació de l’assoliment dels aspectes tractats a l’aula.
*M’atreviria a definir-les com: l’adquisició d’habilitats, destreses i actituds més enllà d’un contingut concret, així com la seva aplicació en altres situacions reals ( relacionades o no amb el contingut original ).

Davant la necessitat de valorar l’adquisició de competències esportives (d’handbol en aquest cas), quina millor forma que el joc en situació real:  reglamentari i de competició. Sense afegitons però, aquesta fórmula vestida amb les modernes competències ( o les arxipopulars rúbriques ) seria de les més tradicionals i clàssiques de l’EF.

Què li cal a l’activitat per convertir-la en veritablement competencial ?

1.      Transferència amb altres activitats ( en aquest cas esportives ) de característiques similars.
2.      Priorització des de la docència d’aspectes extra esportius d’un contingut purament esportiu.
3.      Valoració, fins i tot sublimació de l’aprenentatge per damunt del resultat pur i dur.
4.      Possibilitar i utilitzar ( en dia a dia ) l’observació i la reflexió entre companys dels aspectes tractats.
Pauta d'observació de la pràctica. 

5.      Per mitjà d’una rúbrica ( mai com a finalitat en ella mateixa ). Donar a conèixer els aspectes a avaluar per a l’autoavaluació, l’avaluació entre iguals i l’avaluació més formal i tradicional.

 
Sense algun d’aquests 5 elements imprescindibles serà impossible que la pràctica d’un esport dins del currículum sigui veritablement competencial.
 
Cal assenyalar, i saber, que alguns dels aspectes no son valorables de forma immediata ja que forma part de l’objectiu que tinguin permanència en el temps ( especialment el punt 1 i també el 3 ).

Observacions realitzades pels alumnes i exposades al gimnàs, en forma de resum ( eina de millora ).
La pauta d'observació ens ajuda a millorar, com a un altre nivell i amb altres objectius ( d'elit ) també apareixen arguments semblants ( ho podeu sentir a l'enllaç ). Heus aquí l'anomenada transferència.
Roda de premsa d'un entrenador i sobretot del jugador Pau Ribas.

A MÉS DEL CURRÍCULUM LA VIDA ESCOLAR DONA MOLTES POSSIBILITATS DE COMPROVAR EL VERITABLE VALOR COMPETENCIAL DELS CONTINGUTS ESPORTIUS O MOTRIUS ( extraescolars, activitats de pati, sortides ... en son alguns exemples ).

TOT EL QUE S’HA DESCRIT I RES DE FORMA AÏLLADA, ÉS EL QUE DONA SENTIT A UN ESPORT AL CURRÍCULUM.


Etiquetes de comentaris: , ,