CCBB, evidentment.

El tema de les CCBB és una constant a la feina, als mitjans quan es parla d'educació i també al blog ( fins avui se'n ha parlat diverses vegades ) a l'etiqueta que duu aquest nom:

http://pepefalcanar.blogspot.com.es/search/label/CCBB

Al moment de tancar el curs m'ha sorprès la demanda a més de múltiples valoracions i memòries, la d'una memòria explícita del treball competencial a l'aula a les diverses matèries.


La sorpresa, per no dir-ne indignació ( des del meu punt de vista ) ve en el següent sentit: no és nova la presència i inclusió de les CCBB a les programacions, ja fa temps que se'n parla i el millor de tot: s'aplica ( ?? ) o això creia...
És sorprenent que amb les CCBB incorporades a les programacions, que amb competències d'àrea al decret de currículum i per tant a les aules ( ?? ), calgui explicitar en un document extra com es fa.

A la demanda, crec que es podia respondre de dues maneres:
  1. Elaborar un llistat, una bateria, una relació d'accions competencials concretes.
  2. Redactar un escrit que fes evident la presència de les CCBB a determinada matèria en conjunt, en aquest cas a l'EF.
Em sembla evident que l'opció 1 a més de tramposa ( mostrar accions anecdòtiques ) podia ser infinita, ja que com mostra la imatge anterior el fet competencial: o és una constant, o simplement no és. Repassant les paraules del mapa anterior és fàcil comprendre que cada dia, cada activitat inclou treball competencial.
Conclusió: s'ha optat per la solució 2: Per mitjà d'un escrit fer evident, explícit el plantejament competencial de l'acció docent ( no de forma puntual sinó diària i constant ).

CCBB a l'EF explicitació.

A mode de resum del text enllaçat és podria dir que avaluar per competències ( s'hi parla molt d'avaluació ) equival o és el pas previ a ensenyar competències.
Molt significatiu és aquest fet ara, que sembla que les autoritats educatives incidiran finalment ( fins ara no s'hi han atrevit ) en clau competencial a l'avaluació.


Aquesta darrera imatge ajuda a reforçar la idea de que el treball competencial o és diari o simplement no és. Ja que es fa difícil trobar una sessió on no s'hi tracti alguns dels elements que apareixen. Encara que, i potser és una paradoxa, utilitzar-los sobretot puntualment no vol dir necessàriament treballar per competències.

EN FI, SI ES TRACTA DE DOCUMENTACIÓ FEINA FETA, PERÒ SI ES TRACTA DE CREURE'S LES CCBB O COMPROVAR-NE L'APLICACIÓ NO EM SEMBLA LA MILLOR MESURA ( ho diu algú que veu les CCBB com una actitud un valor i no un element concret o plausible ).

Etiquetes de comentaris: , ,