APRENDRE D'UN EXAMEN.L’objectiu d’un examen és clara per al professor: comprovar el nivell de domini, comprensió, aplicació de coneixements.
Les maneres de aconseguir aquest objectiu son variades i diverses, al sistema universitari actual l’examen a diferència d’en altres temps ha perdut importància i el seu valor s’ha traspassat a altres activitats d’avaluació ( grupals, continuades, pràctiques etc. )


 L’examen però segueix essent una eina avaluadora important, és personal i en els diversos formats pot posar de manifest diversos coneixements i habilitats, en funció del seu disseny.
Més enllà del seu resultat ( massa vegades aquest és l’únic aspecte important ) d’un examen els alumnes poden aprendre moltes coses:A més d’altres, aquestes son algunes aportacions de l’examen des de temps immemorial i que el fan subsistir a l’educació actual ( fins i tot amb versions online, a traves d’aplicacions o altres mitjans tecnològics ) mantenint a pesar de l’evolució els elements bàsics.
Pot, o millor dit, què pot aprendre un docent d’un examen ?

Així ha quedat després de la correcció.
Pot reforçar amb el propi examen ( en el disseny de les preguntes ) o a la prèvia del mateix determinats aspectes del temari o de la disciplina en qüestió. Pot amb el seu valor, graduar la importància dels diversos aspectes de la matèria. Pot a la correcció, donar indicacions en relació als encerts, errors o omissions de les respostes. Pot detectar errors en el disseny, en determinats formats ( test per exemple ) i fins i tot pot descobrir fórmules o interpretacions de les preguntes que no havia imaginat ( si hi ha preguntes més obertes ). I finalment una vegada fet i corregit ha de poder valorar si el disseny del format i de les preguntes ha resultat efectiu en relació als seus objectius.

Com que espero que els/les alumnes de la MI1019 de la UJI 2016-2017 facin el que acabo de descriure uns paràgrafs més amunt per als alumnes, i un dels missatges de la matèria és que el mestre ha de ser exemple per als xiquets. A un altre nivell, em disposo a fer la part que he descrit que pot pertocar al docent al següent enllaç:

EL CAS DE LA MI1019 CURS 16-17.DOS IMATGES DELS PR DEL GRUP, PER DESITJAR BON ESTIU I MOLTA SORT EN EL FUTUR.

Etiquetes de comentaris: ,