FORMACIÓ VS INFORMACIÓ.

Que l'activitat física s'ha convertit en un tema d'interès és evident, tant per la multitud de practicants de les més diverses modalitats esportives, com per la repercussió mediàtica de l'esport en tots els seus vessants i també per la reiterada presència de la pràctica esportiva saludable als mitjans de comunicació.

Dos articles m'han cridat l'atenció darrerament:
http://elpais.com/elpais/2017/03/14/ciencia/1489505502_321583.html
http://elpais.com/elpais/2015/04/07/ciencia/1428422928_919035.html

No hi ha dubte que la informació és necessària i ajuda però caldria, i aquesta és la motivació de l'entrada: acompanyar-la de formació, ja que la informació sense formació pot esdevenir desinformació. I un titular periodístic ( com el de la imatge ) pot induir a errors que en aquest cas poden tenir conseqüències, i justament en aquest cas, per a la salut.
Una visió superficial, pot semblar, que s'indica una recomanació de grans esforços i el subtítol suggereix reduir la durada de les activitats. Suposo que és el preu d'un titular atraient. La veritat és que una lectura completa i més profunda matisa aquesta primera impressió. Però en cap cas hi apareix la recomanació de la necessària supervisió de les activitats físiques ( "en caso de duda consulte a su farmaceutico", no s'escau en aquest cas ).
Per contrarestar la informació amb formació acompanyo aquest escrit amb unes poques imatges que els alumnes d'ESO i sobretot de batxillerat coneixen i se'ls expliquen al llarg de la seva formació en EF, i que penso poden ajudar a relativitzar aquest potent titular periodístic.

 
Capçalera del tema en el que es tracten aquestes qüestions i compendi de tot el material que s'ofereix a l'alumna,t i que ja d'entrada dona algunes pistes de la complexitat del concepte.

Aquesta simple imatge serveix per remarcar que considerant únicament un dels dos aspectes o maximitzant-lo com es fa amb el titular periodístic no estem realitzant una valoració correcta.

Sobretot en el redactat del principi de la intensitat ( que no te necessitat de ser un titular atraient ) s'observen algunes indicacions en la mida justa: no qualsevol exercici serveix i la càrrega és individual. Per tant no cal exagerar cap aspecte, ni generalitzar. Cal, això si, adaptar-los a cada cas. 

  
D'una complexitat una mica major, aquesta és la millor explicació del procés. De la que se'n deriva que tota pauta d'actuació mai serà genèrica i sempre ha de ser individual. I dit sigui de passada ha de ser especialitzada i realitzada per professionals ( que per això estan i se'ls forma se suposa ... ) 

 
En una línia semblant a la dels articles existeixen justificacions, però que cal situar en el context adequat i no com a indicació genèrica i banalitzadora, en el cas que s'exposa del concepte durada (volum), en el que per contra és maximitza el valor de la intensitat.

La lectura detallada dels articles aporta algunes de les informacions que s'han remarcat, els valors de la càrrega ( els dos ), a l'article és matisa molt l'afirmació "intenso" del titular, però a pesar de la lectura completa mantinc que cal formació a més d'informació.
La primera formació imprescindible és fer-se individualment la pregunta: quin és l'objectiu de la meva pràctica ? I únicament de la resposta se'n derivaran accions en relació a la càrrega de treball adequada ( volums i intensitats ).

PER TANCAR L'ENTRADA, REPTARÉ ALS MEUS ALUMNES ( suposadament informats ) A QUE FACIN UNA VALORACIÓ CRITICA DELS ARTICLES EN BASE ALS CONEIXEMENTS QUE HAN REBUT DE L'ENTRENAMENT. 

I INFORMARÉ DELS RESULTATS, DEL CONTRAST FORMACIÓ VS INFORMACIÓ.


Etiquetes de comentaris: , ,