ESBARJO AMB VALOR QUADRUPLE.Al valor indubtable que te aquest moment de descans per als estudiants, comparable al que te el descans per als conductors, o al importantíssim paper que te el temps de recuperació a l’entrenament. Que es podria resumir en:  fer més eficient l’acció o activitat a que complementa.

Dotar de contingut a aquest temps,  sense desvirtuar-ne l'essència,  és sens dubte un valor afegit ( al ja comentat i principal que és el descans ). El descans d’una activitat intel·lectual i no física generalment com és l’acadèmica, admet un cert nivell d’activitat motriu ja que aquesta acció, si no te excessos, pot ser un contrapunt ideal a la necessària atenció i concentració dels estudiants durant la seva jornada. Per dir-ho de forma més breu: el canvi d’activitat suposa descans.

Cal assenyalar com aspecte destacat la voluntarietat en la realització de les activitats de pati, la qual cosa suposa també un descans de les obligacions de l’horari lectiu. I en segon lloc el marcat caràcter lúdic i no formal de les propostes que també es contraposa a la tipologia de les activitats lectives.
La proposta d’activitats de pati ha inclòs fins ara ( amb variacions ): el futbol sala, el tennis taula, el futbolí, les birles ( amb una versió original ), els escacs i un joc anomenat la varetta.
La varetta.

Birles.

Aquest valor doble del temps d’esbarjo s’ha ampliat enguany amb la implicació d’un grup de voluntaris, alumnes de 4rt d’ESO, que fora del temps d’esbarjo ( ells també el necessiten ) i més com a tasca opcional d’EF organitzen algunes activitats i en gestionen el material. Aquesta implicació constitueix el tercer valor, ja que la gestió del temps d’oci dels companys és sens dubte un valor positiu.
Per últim, la més recent acció en relació als esbarjos i que quadruplica el seu valor és podria definir com:  ensenyament entre iguals ( mètode d’ensenyament poc utilitzat ).
Arran de la pràctica del joc de la vareta a algunes sessions d’EF,  els alumnes més grans del centre han experimentat  la seva pràctica als esbarjos ( en versió mixta, entre grups classe i amb intenció clarament recreativa ). A la vista de l’acceptació que ha tingut l’activitat, s’ha proposat a diversos equips,  de 3 alumnes, de 4rt que compartissin la seva experiència ensenyant el  joc als seus companys més joves. 

Amb unes senzilles indicacions i unes pautes clares, en el marc de les tutories han ensenyat als més joves el joc: normes, objectiu i intencionalitat. De forma que s’ha pogut ampliar la participació de tots els grups-classe del centre a la roda de partides de la varetta. Des d’aquí gràcies als alumnes-mestres de la varetta, que tan be han ensenyat als seus companys.
Així ho han ensenyat ( instruccions )
Ara que ja està explicat, m’adono que amb quàdruple, potser m’he quedat curt ja que als 4 valors descrits és pot afegir que: a diferència d’altres activitats de pati,  la de la varetta és una activitat clarament no sexista,  ja que hi participen en terme d’igualtat tant nois com noies i a més al desenvolupar-se per grups-classe pot contribuir a cohesionar aquests grups ( al ser un joc clarament cooperatiu ).

JA FA UN TEMPS QUE, ALGUNES PERSONES DEL CENTRE, S’HAN PRES SERIOSAMENT L’APROFITAMENT I VALORACIÓ DE L’ESBARJO COM A ESPAI EDUCATIU (convivència, diversió, respecte ...). NOMÉS ESPERO QUE LA IMPLICACIÓ DE L’EF HAGI CONTRIBUÏT A FER-LO MÉS VARIAT, PARTICIPATIU I PER TANT EDUCATIU ( aquesta és la intenció ).

Etiquetes de comentaris: , ,