AVALUACIÓ PÚBLICA.Un dels aspectes més profitosos d’una prova d’avaluació, tant teòrica com pràctica com és el cas, és que cal preparar-la.
Preparar  implica: comprendre, interioritzar, repetir les accions apreses i relacionar-les amb altres habilitats. Tot aquest seguit d’accions te molt a veure amb el concepte competència tant d’actualitat darrerament.
Haver realitzat les activitats prèvies no et fa competent, conèixer o fins i tot comprendre els temes no et fa competent. Quan un demostra competència és quan amb cert nivell d’autonomia / ajuda ( depenent del nivell ) ha de, amb les eines exposades i practicades: donar resposta a un problema o afrontar un repte.
Si a tot el que s’acaba de dir s’hi pugues afegir el fet que l’acte d’avaluació fos públic, el nivell de relació amb altres habilitats seria altíssim i la competència estaria fora de dubte.
Se suposa que per això en determinats àmbits els actes d’avaluació / valoració són públics, exposicions de treballs, tesis doctorals i altres...
Aquesta desitjable activitat a l’educació actual no es presenta sovint. A Alcanar d’uns anys ençà ( n’he parlat en alguna altra ocasió* ) alguns alumnes de 3r mostren amb motiu del Nadal treballs fets a l’aula. La novetat d’enguany és que aquest fet ha constituït l’avaluació d’aquest bloc, és a dir ha estat pública.

*Enllaç de la referència:
http://pepefalcanar.blogspot.com.es/2015/01/leducacio-fisica-espectacle.html 

I ja posats a dur al terreny públic allò que és propi de l’aula, hi ha hagut en forma de presentació una prèvia explicant breument el procés que conclou amb l’actuació / avaluació.

Presentació de l'explicació del procés. 


Els avantatges d’aquesta opció han pogut ser el següents:

El fet d’haver triat aquesta experiència no pressuposa aconseguir tot el que s’ha plantejat, però com a possibilitat resulta una molt bona opció.

 
TOT I NO SER REALITZABLE AMB TOTES LES ACTIVITATS CURRICULARS, COM A CONSELL PUC DIR QUE: VAL LA PENA APROFITAR LES OCASIONS ( COM AQUESTA ) QUE ES PLANTEGEN.

Etiquetes de comentaris: ,