Les TIC i l’EF.A primera vista pot semblar una relació poc profitosa, l’experiència però demostra que és molt i molt útil.
Com en molts casos la utilitat de les coses es nota més quan les trobes a faltar, enguany com de costum SAGA ( el programa de gestió acadèmica ) ha fallat i això ha condicionat l’ús de la plataforma moodle:  l’aplicatiu ha entrat en servei amb 3 setmanes de retard.

En els darrers temps moodle i EF s’han convertit en molt bons aliats. Tant a nivell teòric, com segurament es dona per suposat.

Com, i molt més transcendent, a nivell pràctic: els fòrums especialment i la resta d’apartats fan possible que la comunicació, encàrrecs de feina, dubtes i preguntes no restin un sol minut de pràctica a les sessions al centre. Aquesta distribució del temps aporta un molt beneficiós augment del temps de pràctica. Tant en el dia a dia, com en la dedicació de sessions a explicacions i feines d’aula ( d’ençà que s’usa el moodle s’han reduït a la mínima expressió ) i sense que aquesta reducció impliqui cap renuncia a explicacions, comentaris i/o reflexions relacionades amb l’EF, l’esport o l’activitat física en general.
Molt notori és el paper que el moodle juga en la participació de l’alumnat, ja que la fa molt més àgil i en ser sempre compartida entre tots els alumnes, simula perfectament la dinàmica d’una aula. Amb el mateix nivell de control de les intervencions i en general de la dedicació de cada alumne ( ja que queda enregistrada cada acció ).
 

En resum la relació TIC / EF abraça els àmbits:  teòric, pràctic i de participació. S’ha posat l’accent en el segon, ja que opino que incrementar ( o aprofitar al màxim ) el temps de pràctica ha de ser la prioritat del professor d’EF. Fer-la a més el màxim de profitosa te a veure amb els altres dos apartats.

Aquesta gran relació com tot a la vida te un preu. I aquest és: per a l’alumnat una visita obligada a la setmana al moodle i per al professor algunes hores de feina per fer el seguiment de l’alumnat  i l’actualització de les tasques. Sens dubte un baix preu per un gran benefici.

LA MEVA MANERA D’EXPLICAR-HO A L’ALUMNAT ÉS: L’EF PER VOSALTRES CONSTA DE DUES HORES A LA SETMANA MÉS UNA DE MOODLE ( ja que tot el que passa al moodle és classe ).

Si seguiu el bloc ( m’hi he referit reiteradament ) comprendreu que: per a mi, gràcies al moodle s’ha guanyat una hora d’EF a la setmana.

Etiquetes de comentaris: ,