Llibre: els valors de l’esport.


Ja des del primer moment, en  conèixer l’experiència i la conseqüent publicació del llibre em va semblar una idea brillant. Se’m van acudir dues possibilitats:

  1. Seria raonable compartir amb l’alumnat el text ? Seria ben rebut, o sobretot la primera part seria massa densa i acadèmica ? En cas d’optar per compartir-ho, a quin nivell i com ? 
  2.  En cas de proposar la lectura, seria possible repetir l’experiència amb alumnes de secundària ?

El fet important a hores d’ara és que ho he fet. Al tercer trimestre del curs els alumnes de 4rt d’ESO, en el marc de les lectures obligatòries ( qüestió de centre ) proposades per diverses matèries en aquest cas EF en català, l’han llegit.
A aquesta iniciativa m’hi he referit a l'entrada: transversalitat i interdisciplinarietat. 


Després de revisar les tasques del trimestre puc dir que més del 90% de feines lliurades incloïen l’activitat derivada de la lectura, aquest fet potser és degut a l’obligatorietat de la lectura, encara que també és pot atribuir a l’atractiu de la proposta, ja que altres tasques també obligatòries no tenen el mateix índex de presentació.
Per a curiosos adjunto el material usat per fer la comprovació de la lectura: 

Tasca de comprovació de lectura. 

Comprovareu que el material està dividit en dues parts, a la primera ja m’hi he referit i tot i que te algunes respostes interessants, segurament no és més que una activitat rutinària. 
La segona en canvi, plantejada com a opció buscava repetir l’experiència original. Expressarien els alumnes la seva visió personal, prenent com a referència el text,  respondrien la pregunta, opinarien ?


El resultat numèricament no ha estat destacable, únicament un 10% dels alumnes ha completat aquesta part, coses de la voluntarietat. Aquest fet però ha donat peu a aportacions molt interessants. De totes n’he escollit 3, per donar a conèixer l'èxit i el nivell de les respostes, dues noies i un noi, la paritat. Una referida a l’EF, una a l'esport més convencional i una tercera a la vessant salut que exemplifiquen les diverses visions i vivències dels joves. 

 
  


Per acabar, únicament he de dir que els textos no estan en absolut corregits ( en el darrer cal dir que en dir senderisme cal interpretar sedentarisme ), per tant tot és original i genuí, crec.

NO HI HA RES A AFEGIR, GRÀCIES PEL LLIBRE I GRÀCIES PER LES OPINIONS DELS QUE LES HAN VOLGUT COMPARTIR ( AQUESTS 3 I ALTRES ). MISSIÓ ACOMPLERTA.

Etiquetes de comentaris: ,