ENTRENA’LS PER COOPERAR.Quan algú reflexiona en relació al que fa i és el cas, fa bona feina. I si a més ho comparteix amb els demés en aquest cas en forma de llibre, ajuda als demés a fer bona feina.


Si a més afegim un format agradable, una narrativa clara i comprensible i el fet que qui escriu és una persona formada i experimentada. Obtenim una valuosa eina de formació per a presents i futurs entrenadors i perquè no docents. Aquests dos fragments en són una breu, però bona mostra.


Al llibre es parla també dels camins, no sempre coincidents i massa vegades paral·lels, de l’esport i de l’educació ( d’aquí la menció anterior als docents ). Durant la meva breu experiència docent a la UJI amb futurs mestres de l’especialitat d’EF vaig fer-hi referència reiterades vegades en el següent sentit:
“ Essent els estudiants persones vinculades amb l’esport seria desitjable que la informació, les pràctiques i molts dels preceptes de la docència s’exportessin al mon de l'esport, l’enriquiria molt. 
Per contra en el transcurs de les sessions ( didàctica de l’EF ) moltes vegades succeïa el contrari, era l’esport i la seva lògica ( en part ) que envaïa l’espai docent. Ho vaig viure i ho recordo com una oportunitat perduda. “
Si ho expresso ara és justament perquè el text de Joan Arumí m’ho ha recordat i em sembla una constatació interessat, que al llibre ell desenvolupa molt millor, de forma no tant simplista com acabo de fer.
A més dels exposats fins ara hi trobareu infinitat d’aspectes útils i dignes de ser tinguts en consideració ( escoltar, autoritat, preveure, controlar, planificar ... ) També algunes respostes al que jo plantejava en forma d'entrada a: per què fer esport ? ja fa un temps.

A PARTIR D’ARA SERÀ RECOMANACIÓ OBLIGADA PER A FUTURS PROFESSIONALS DE L’ACTIVITAT FÍSICA EN TOTA LA SEVA EXTENSIÓ ( Àgueda, Ana i David seran les primeres persones en rebre la recomanació )

GRÀCIES JOAN UNA VERITABLE LLIÇÓ i gràcies Tomàs per la recomanació, com pots veure vas encertar.

Etiquetes de comentaris: , ,