100 entrades.Ja son quasi 3 anys, més de 13.000 visites i aquesta és l’entrada nº 100. Més enllà de l’auto bombo i de mirar-se el melic, que potser també, ja que hi ha una bona dosi de satisfacció.

Com he fet en altres ocasions és bon moment d’analitzar que hi ha al blog. Perquè,  i aquesta n’és una gran virtut, tot el que poc a poc s’hi ha anat aportant hi és i està disponible, a l’extrem de que amb el pas del temps l’actualitat i els temes tornen, per això a vegades hi ha referències creuades.

 
El que hi ha a dia d’avui al blog és fruit de 3 pasos:

  1. Construcció ( apartat de pàgines ) molt basada en el material que com a docent tenia en el seu moment i que s’ha anat actualitzant. Era un blog, molt diguem-ne,  educatiu. En alguns aspectes actualment segueix tenint aquesta funció de compartir materials educatius. 
  2. Ampliació, amb enllaços ( fruit de la relació amb col·legues ), afegint materials en diversos formats: noticies, fotos, vídeos ... Aquest procés no s’ha aturat i continua amb noves direccions o punts d’interès. Una mostra recent és l’etiqueta de llibres. 
  3. Diversificació, del que fins ara he comentat i més coses. Que totes son  més visibles des que vaig afegir l’apartat de paraules clau.

Aquest apartat dona la veritable dimensió del blog a dia d’avui: educació física per damunt de qualsevol altre tema, educació, esport, valors, salut, etc... en segon terme,  i altres temàtiques amb menor intensitat.
Més enllà del tema puntual, hi ha sempre l’intent d’incloure opinió, informació i reflexió.  Que aquesta tingui sempre com a marc la professió en sentit ampli ( que sens dubte te l’antiga llicenciatura en EF i l’actual grau en CAFE ).

SI EN TOT AQUEST TEMPS ALGUNS DELS VISITANTS HAN TRET PROFIT D’ALGUN CONTINGUT JA EM DONO PER SATISFET. 
EN ELS DARRERS TEMPS M’HA SOBREVOLAT UN HIPOTÈTIC CANVI PROFESSIONAL, QUE PODIA INFLUIR EN EL BLOG, EN NO CRISTAL·LITZAR EL BLOG SEGUIRÀ EN LA LÍNIA EXPOSADA. ESPERO QUE US SIGUI ÚTIL. GRÀCIES.

Etiquetes de comentaris: