Videoavaluació.

Que un vídeo pot ser una eina en EF, i a l'educació en general no és cap novetat. Vaig conèixer el recurs, via xtec.cat. S'hi feien algunes propostes de l'us que se'n podia fer.

Imatge de l'activitat a avaluar: atletisme 1500 m obstacles.
 El fet que tema sigui l'atletisme no te més transcendència ( anàlisi i valoració de l'aplicació de la tècnica i la condició física a una acció ), ja que moltes activitats tenen aquestes característiques i per tant son susceptibles de ser-ne objecte.
En aquest cas i per la situació estratègica de la càmera els elements a valorar eren:
  1. La tècnica de carrera ( en uns 20 metres ).
  2. El pas de tanca ( amb 3 opcions d'aplicació de la tècnica ).
  3. La superació d'un obstacle tipus "ria" ( al fons del pla ).
Gravació d'una activitat d'avaluació.

El que si considero important i motiva l'entrada és la utilització a l'avaluació, en dos sentits: el que aporta al professor: facilitant l'observació ( més enllà de la immediatesa del moment de l'acció ) i el que suposa per l'alumnat.
En el primer apartat no cal estendrem, és una evidència. Ara be el segon si hi ha aspectes a comentar:
A la seqüència que he escollit s'hi troben exemples de cada un dels casos assenyalats i dels 3 aspectes a valorar.

Tot pel mòdic preu d'una càmera casolana i un trípode ( qualsevol centre els te ), un escàs temps de descarrega, una estoneta d'observació i uns 20' de visionat i comentari a l'aula o al propi gimnàs.
Per a l'entrada, ha estat precís editar les imatges: per respectar el dret a la intimitat dels participants així com reduir-ne la durada, es a dir una mica més de temps. Totalment innecessari en l'us diari de la idea.

SI L'EXEMPLE US ANIMA A PROVAR-HO, SEGUR QUE NO US EN PENEDIREU. FUNCIONA.

ABRIL DE 2017, UN PAS MÉS ENLLÀ EN LA PROPOSTA 

Com no pot ser d'altra manera d'ençà de la troballa i de la proposta, l'he utilitzat en reiterades ocasions, i a diversos contextos i continguts: acrosport, rugbi i sobretot a l'atletisme ( idea original ).

Però amb la voluntat d'anar més enllà i de treure-li el màxim profit darrerament he fet una prova que crec mereix aquest comentari.

Feta l'observació directe i la gravació de la prova atlètica he fet una observació a l'aula ( a una hora de guàrdia, per no dedicar més temps a activitats no pràctiques ). L'acció ha consistit en:
Al ser recent l'aplicació de la prova s'ha preguntat a l'alumnat i anotat la valoració de la prova que cadascú es fa. Autoavaluació.
Tot seguit s'han exposat els tres aspectes a considerar en relació a la gravació.
A continuació s'ha visionat el resultat de la gravació de l'activitat d'avaluació, amb comentaris en relació als encerts i errors.
Després s'ha repreguntat en relació a la valoració inicial feta ( autoavaluació ). Varia o es manté la valoració ?
Finalment he comunicat el resultat de l'avaluació, del professor, en contrast amb l'autoavaluació inicial i la realitzada després de veure la seva execució.

Resultat: amb uns 20 minuts invertits, aproximadament el 50 % dels alumnes han modificat la seva visió inicial o han comprovat de primera ma el perquè de la diferència entre la seva valoració i la del professor. Gens menyspreable és el 50 % dels alumnes que han vist confirmada la seva apreciació subjectiva.

Tot en conjunt en un ambient distés i fins i tot divertit, per fet de veure's en acció, encara que sense excloure el reforç i la correcció de les accions realitzades.


EN DEFINITIVA, LA MESURA I L'ACCIÓ OBTÉ UN 100 % D'ÈXIT, JA QUE VIA CORRECCIÓ O CONFIRMACIÓ APROPA L'AVALUACIÓ A L'ALUMNAT D'UNA FORMA IMMILLORABLE. TOT DE FORMA POC COSTOSA TANT EN TEMPS COM EN ALTRES ASPECTES ( materials, diners, instal·lacions... ) 

Etiquetes de comentaris: , ,