L'avaluació, tema recurrent !!!

Potser per això a l'apartat de paraules clau, l'avaluació és un dels més extensos. Si no és per una cosa o per una altra sempre hi ha polèmica, dubtes, explicacions a fer, etc.
Si reviseu aquest apartat us adonareu que una de les claus apuntades és la informació, donar a conèixer, explicar, comentar els criteris d'avaluació a alumnat i famílies per quan arriba el moment de la valoració provisional ( trimestre ) o definitiva ( final de juny ), com a mínim si no es poden compartir les valoracions es coneguin els criteris que es fan servir.

 En aquesta línia al inici del curs actual vaig incorporar aquesta rúbrica al document de referència de 3r d'ESO en aquest cas. Fa uns dies amb motiu de la segona avaluació en la línia de donar a conèixer els criteris vaig publicar a la plataforma del centre la rúbrica anterior.
Aquestes accions han tingut un abast limitat, suposo que és inevitable però hi ha qui segueix sense comprendre el caràcter: continuat i el diferent valor dels aspectes a avaluar ( no tot val el mateix ).

Amb l'objectiu de solucionar, no se si definitivament, el problema / dubte / diversitat d'opinió, he engegat una iniciativa que en sembla interessant compartir.

Nova informació permanent del criteris d'avaluació.

COM EN ALTRES ÀMBITS DE LA VIDA LA TRANSPARÈNCIA I LA COMUNICACIÓ ( ENTRE PARES FILLS, EN AQUEST CAS ) AJUDARIEN MOLT A FER MÉS COMPRENSIBLES ALGUNES DECISIONS DELS DOCENTS.

Etiquetes de comentaris: , ,