Notes vs competències, ens aclarirem ?

 Vagi per endavant l’interès pel tema, la voluntat de millora i la necessària revisió periòdica dels continguts. Sense aquests ingredients no ni ha res a parlar ni res a fer, és fins i tot inútil seguir llegint.


Deixant de banda consideracions ideològiques i polítiques que condicionen i condicionaran la normativa educativa, que en aquesta ocasió han provocat, per exemple, la publicació del nou currículum de l’ESO a una setmana escassa de l’inici del curs (25 d’agost) perjudicant o com a poc condicionant  als mateixos de sempre. Ara toca, no hi ha més remei, centrar-se en les programacions per competències, com ja fa un temps que es veia a venir. I que des del meu punt de vista poc o res te a veure amb l’aplicació de la LOMCE. Per aquest motiu, aposto per una derogació ràpida de la norma però també per un manteniment intacte ( o més valent ?) del concepte competències.

En aquesta situació, amb les premisses exposades, l’estat actual de les coses i les experiències prèvies de la progressiva inclusió de les competències a les programacions. Que fem ?

Opció 0: la titulo 0 ja que no hauria ni d’existir, però... Consisteix en elaborar un document impecable pel que fa al que indica la normativa, però que després no te cap relació amb el que s’acaba fent a l’aula. Se’n podria dir que qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.
Opció 1: Tot i disposar d’una programació actualitzada, començar de nou definint competències en lloc d’objectius, redistribuir continguts i elaborar noves activitats d’avaluació. En podríem dir: nova norma, nova programació, com ha passat tantes vegades anteriorment.
Opció 2: Al disposar d’una programació revisada i actualitzada curs a curs, aquesta opció contempla substituir objectius per competències i relacionar aquestes amb les activitats d’avaluació. Jo ho anomenaria adaptar-se a les circumstàncies.

Tot i voler ser objectiu amb l’exposició de les opcions  no crec haver-ho aconseguit, se’m ha vist el llautó. La meva opció és clarament la 2, ara be perquè ? 

 
Ja l'he utilitzat anteriorment, però crec que il·lustra l'explicació.

Si es considera que l’opció 0 no hauria d’existir i per tant no s’hauria ni de considerar. Que prendre l’opció 1 suposa un trencament molt més radical del que la pròpia norma proposa. El més lògic a la vista de les opcions i les raons exposades sembla prendre l’opció 2.

Suposo que els ideòlegs, els defensors de l’educació competencial no estaran satisfets amb la nova norma. És un fet que no s’ha fet una aplicació valenta d’aquesta tendència. 

Aquesta, n'hi ha moltes. Es podria considerar una aposta valenta en EF ( per superar les notes numèriques).
 
La realitat és que s’ha quedat a mig camí. Per fer un pas més en el futur ? Per no trencar de forma radical amb els esquemes tradicionals ? Per manca de recursos a l’hora d’aplicar una reforma ( estructural, amb formació al professorat, etc.) a l’estil de la que va implantar l’ESO fa decades ?

PER DONAR RESPOSTA A LA PREGUNTA INICIAL, EL MÉS INTELIGENT SEMBLA ADAPTAR-SE A LES CIRCUNSTÀNCIES DEL MOMENT, ESPERANT EL PROPER CANVI.

Etiquetes de comentaris: , , ,