Teoria, examens i EF.

Aquesta reflexió sobre exàmens, teoria a l'aula. Ve motivada per un recent examen de 1r de batxillerat. Que ara no ve al cas, ja que crec totalment justificat ( pel temari i el "en alguns casos" perfil dels estudiants) incloure explicacions teòriques, fer esforços per vincular pràctica amb teoria i per tant examinar als futurs batxillers.

 Si cal fer una reflexió en relació al paper de la teoria i els exàmens a l'EF de L'ESO.

Fragment titulat: Actituds, valors i normes.                           Autor: Tòfol.

Als qui vàrem viure la LOGSE ens va sobtar que el contingut s'hagués de dividir en tres blocs diferents: els fets i conceptes, els procediments, i les actituds, valors i normes. Això, als qui ens ho vàrem creure una mica, ens va obligar a introduir en la programació aquests tres continguts i fins i tot a debatre com i fins a quin punt el darrer capítol --actituds, valors i normes-- era avaluable…

Aquest fragment pertany a un text més extens i interessant sobre el tema del que adjunto enllaç:
http://elstempsgrisos.blogspot.com.es/2007/12/actituds-valors-i-normes.html

Aquella norma motivava actuacions com aquesta, en l'apartat de l'avaluació i en la definició dels continguts de cada matèria: HISTÒRIA EN AQUEST CAS.   
S'avaluaran els tres tipus de continguts, assignant de manera general el següent percentatge a cada un d'ells.:
                                                    a) Conceptes i sistemes conceptuals .... 70%                                                                                                                       b) Procediments................................... 20%                                                                                                                       c) Actituds, valors i normes.................. 10% 

Que en el cas de l'EF no va ser diferent. A pesar de ser una matèria clarament procedimental ( i per tant amb major % d'aquest contingut) va incrementar-se molt la presència de continguts conceptuals (teoria) fins i tot van instaurar-se els exàmens teòrics. Fins als nostres dies.


La reflexió és: amb el poc temps de que disposem, cal dedicar molt temps a explicacions a l'aula i cal que l'alumnat dediqui temps d'estudi ? quan es troba en una etapa (edat) en que la major part de l'activitat física es realitza de forma dirigida. Pot ser els seran més útils indicacions, reflexions i explicacions sempre vinculades a la pràctica i que cal afiançar més amb l'hàbit que amb l'estudi.

La tendència actual: avaluació i organització de continguts per competències (CCBB) sembla guiar-nos per un camí diferent al de la LOGSE.
CCBB.                                  PAPER DE L'EF
1. Competencia en comunicación lingüística.                                                L’EF contribueix sempre.

2. Competencia matemática.                                                                              Poca presència.

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.                  Cada contingut representa el   món físic

4. Tratamiento de la información y competéncia digital.            Us del  Moodle i  elaboració d'un dossier.

5. Competencia social y ciudadana.                                                                               L’EF hi contribueix. Activitats de grup, èquip, esports. Fins i tot les individuals ( grup – classe). 
6. Competencia cultural y artística.                                                                              L’activitat física per si sola ja és un fet cultural. Hi ha a més determinats continguts artistics ( ritme i expressió ) cada curs. 
7. Competencia para aprender a aprender.
Aquesta és la única competència que no s'avalua a les activitats d'avaluació de la matèria de cada curs. Més aviat és transversal / comú a totes. Per tant tindrà un % en l'avaluació final.
  
8. Autonomía e iniciativa personal.             Es valora com actitud ( a cada curs hi ha aquest apartat com a criteri d'avaluació)

                                                                                      Aquest breu document dona una idea de com enfocar el tema ( minimitzant les sessions teòriques / informatives ): es vinculen les competències a cada temàtica ( el tema és l'eina per assolir competència). La pregunta és: per què no fer el mateix amb la informació "teòrica" ? Reduint les sessions d'aula a la mínima expressió, vinculant la informació a la pràctica.

Per tancar el raonament incloc un text molt il·lustratiu i que reforça aquesta idea. ( He marcat en verd alló que la pròpia teoría defineix i que pot assolir-se amb la pràctica, i en vermell alló que no implica necessàriament pràctica).          


Soc prou amic de les cites, n'hi ha 4 que considero de capçalera i que van en la línia del escrit. ( la primera per si sola justifica l'escrit. La 2a i la 3a el reforcen, crec ?
 i la 4a no justifica: ni teoria ni examens i si explicacions constants).

·      Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. Aristóteles
       EN DEFINITIVA PRÀCTICA, AMB INTENCIÓ PERÒ SOBRETOT PRÀCTICA !!!!

Etiquetes de comentaris: , ,