Avaluació justa ?

Fa uns dies, per qüestions de feina, li estic donant voltes al tema de l'avaluació. Els barems ( quina eina més nefasta !!), el nivell de l'alumnat, l'exigència, els mínims, ha de ser objectiva i quantificable al 100 % ?.
Pels ja més ficats: les competències ( en EF ???), els diferents elements del currículum ( objectius, continguts, activitats...)
Pels alumnes: les inevitables comparacions, l'autoavaluació, la justícia en definitiva.

M'HA ARRIBAT UNA VINYETA QUE DONA MOLT QUE PENSAR.

SI ALGÚ VOL COMPARTIR UNA OPINIÓ O COMENTARI AL RESPECTE, GRÀCIES.

Etiquetes de comentaris: ,